Odpověď ve věci vyloučení Františka Přesličky z řad KPV

S vyloučením předsedy přerovské pobočky KPV č. 51 Františka Přesličky rozhodně nesouhlasím a svůj názor na toto vyloučení jsem sdělil i do medií, které mne o mé stanovisko opakovaně požádaly. K textu dopisu z Ústředí KPV ČR (zn. 236/09 ze dne 20.5.2009), který byl rozeslán členům přerovské pobočky KPV č.51 je zřejmé, že jde i o účelově zmatečný dopis. Tak např. já jsem v textu opakovaně uváděn jako M.Hučín (jmenuji se Vladimír Hučín), moje adresa je uvedena jako "Jančíkových I/20 a tedy nesprávná (má být Lančíkových 10). Dále se v dopise sděluje, že F.Přeslička mi nedokázal vysvětlit skutečný stav věcí a že se v Přerově konalo na moji podporu setkání, které bylo nazváno "malý Žofín" a další nepravdivé a zavádějící údaje.

K dezinformačním aktivitám Ústředí KPV ČR považuji za nutné sdělit, že vedení KPV ČR se v případě mého zatčení a uvěznění zachovalo mimořádně zbaběle, což ostatně před sdělovacími prostředky zhodnotila nejen známá představitelka protikomunistického odboje Zdeňka Mašínová, která odmítla v přítomnosti předsedkyně KPV MUDr. Naděždy Kavalírové přijmout vyznamenání, ale i celá řada dalších osob.

K osobě gen. Radovana Procházky (bývalého vedoucího pracovníka vojenské zpravodajské služby) nutno zmínit jen jednu podstatnou informaci a to, že tento "podařený" generál, ometálovaný nejvyššími státními vyznamenáními, se po mém zatčení stal dokonce pracovníkem BIS! Také nutno upozornit, že veškeré podněty tohoto generála a Naděždy Kavalírové k zahájení mého trestního stíhání byly PČR odloženy.

Zmínka o tom, že se v Přerově konala akce "malý Žofín" jako "prohučínovská" akce, je zavádějící. Tato akce se z iniciativy přerovské pobočky konala v sále SME jako protest proti tomu, že na Střední policejní škole v Holešově vyučoval bývalý nomenklaturní kádr KSČ, náčelník SNB, představitel ideologické komise KSČ a spolupracovník StB pplk.JUDr. Ján Murček, který po řadu let vyráběl pro StB negativní posudky na odpůrce komunistické ideologie. Je zajímavé, že se vedení KPV již nezmiňuje, že akce byla proti naší vůli moderována pracovníkem BIS Koptem (který působil jako poradce gesčního ředitele BIS plk.Jana Prince - svědka mé obžaloby a jednoho z iniciátorů mého trestního stíhání). Tato akce se konala z iniciativy přerovské pobočky KPV č.51 a jejím hlavním účelem bylo podepisování petice za odvolání zmíněného komunistického nomenklaturníka z policejní školy. Výsledkem toho také bylo, že specializované odbory PČR začaly vyšetřovat, kdo stojí za organizováním petice a za zveřejněním dokumentů o komunistické minulosti tohoto bývalého náčelníka SNB, což v řadách členů KPV vyvolalo obavy.

K osobě předsedy přerovské pobočky KPV č. 51 Františka Přesličky sděluji, že tento se v rozhodujících situacích zachoval statečně, nestrkal hlavu do písku tak, jako vedení KPV v čele s někdejším předsedou JUDr. Stanislavem Drobným a spol.

K osobě Jana Šinágla opakovaně zdůrazňuji, že ten se výrazně podílel např. na tom, aby můj soudní proces byl veřejný. Vyjádření Fr.Přesličky u Krajského soudu v Praze ve věci Šinágl-Šedivý, kdy se ve své svědecké výpovědi postavil na stranu J.Šinágla, já naprosto podporuji.

Doporučuji vedení KPV ČR prohlédnout si dokumentární film Martina Vadase, který byl po několika odkladech nakonec uveden v ČT pod názvem: "Pravdě podobný příběh Vladimíra Hučína". Z tohoto dokumentu je naprosto zřejmé, že současná předsedkyně KPV ČR MUDr.Naděžda Kavalírová a spol bránila zveřejnění pravdy o pozadí mého propuštění z BIS, zatčení a uvěznění. Rozesílání dezinformačních dopisů proti předsedům poboček KPV Františkovi Přesličkovi, Josefovi Hejtmánkovi a dalším, považuji za účelovou obranu s cílem zamlžit skutečné důvody celého problému.

Jsem přesvědčen, že vedení KPV si uvědomuje svou hroutící pozici a své nekalé počínání, které již nelze ukrýt ani za třpyt nejvyšších státních vyznamenání, ani za bohaté rauty v blízkosti vládních činitelů a samotného prezidenta ČR. Je také nutno se ptát. Proč proti přerovské pobočce byl v r. 1999 podniknut bombový - teroristický útok a proč se do oken této pobočky střílí ostrou municí? Takových a podobných, doposud neobjasněných útoků se samozřejmě vedení KPV ČR v Praze nemusí za své stafážní akce obávat.

Doporučuji vedení KPV ČR, aby co nejdříve našlo odvahu se kát a podívat se pravdě do očí. Závěrem upozorňuji, že tento dopis je dán i na vědomí dalším.

Vladimír Hučín - místopředseda pobočky KPV č. 51 v Přerově

0