Můj projev na sněmu Mladých konzervativců z Olomouckého kraje

Vážené dámy, vážení pánové, vážení Mladí konzervativci.

Děkuji za pozvání na tento váš sněm, který považuji za nadějnou a pozitivní aktivitu mladých lidí k posílení pravicových - konzervativních hodnot. Předem však chci zdůraznit, že nehodlám toto své pozvání omezit pouze na nějaké zdvořilostní zdravice a dějepisné údaje o nechvalně známém komunistickém režimu, ale chci vás při této příležitosti v rámci svých možností na konkrétních příkladech přesvědčit, že současný politický vývoj je stále více ohrožován nejen destruktivními projevy extrémních stran a hnutí, ale i účelově populistickými aktivitami parlamentních stran na levém okraji politického spektra.

Mám za to, že parlamentní stranou vám ideově nejbližší je Občanská demokratická strana. A proto se ptám. Proč pravicová ODS nevyužije možností, které se přímo nabízejí? Ptám se nejen jako čtyřikrát odsouzený bývalý politický vězeň, který na vlastní kůži zažil i brutální převýchovné metody dosavadního poslance za KSČM Josefa Vondrušky v nejhorší věznici Minkovice, ale především jako bývalý zpravodajský důstojník BIS, který po řadu let rozkrýval zločinná spolčení KSČM s extrémní levicí a nezákonné aktivity ČSSD v oblasti bezpečnostních prověrek, včetně zneužívání bezpečnostního aparátu k politickým účelům. Já tyto okolnosti zmiňuji především z toho důvodu, že ODS, tedy strana vám nejbližší, má své poslance ve Stálé parlamentní komisi pro kontrolu BIS a jak jsem se sám osobně přesvědčil, tak tito poslanci v této pozici naprosto selhali a selhávají, což se prokázalo nejen na kauze trestního stíhání předsedy KDU-ČSL Jiřího Čunka, ale i např. ve věci vyšetřování doposud neobjasněných teroristických útoků v Přerově, podvodů s bezpečnostními prověrkami u současných vedoucích pracovníků policie Okr. ředitelství v Přerově, z nichž celá řada se před listopadem 1989 významně podílela na represivních akcích Státní bezpečnosti proti odpůrcům komunistického režimu.

Já samozřejmě chápu, že hovořím o věcech, které mohou tak zvaně spadat pod zákon o utajovaných skutečnostech. Já jsem ale opakovaně zjistil a také prokázal, že zákon o utajovaných skutečnostech je účelově zneužíván těmi, kteří své postavení sami zneužívají k dosažení politických cílů. Zde bych rád upozornil na schválení podivného, tak zvaně "náhubkového zákona". Já osobně bych velice přivítal, kdyby byly zveřejněny veškeré tel. odposlechy a další nekalé operace z mého tajného trestního spisu, které prováděly bezpečnostní složky z iniciativy ČSSD. Toto zveřejnění by mimo jiné ukázalo skutečnou tvář této strany, která svoji destruktivní a podprahovou politikou se snaží těžit z vyvolávání sociálního napětí.

Vážení přítomní, nechci být osobní, ale jedno z mých obvinění, pro které jsem byl z iniciativy vlády ČSSD v r. 2001 zatčen a uvězněn je to, že jsem šířil poplašnou zprávu o rostoucím nebezpečí extrémismu. Poslanci z ODS, tedy představitelé pravice, se mohli snadno přesvědčit, jaké důvody mne vedly k varování před extrémismem, který dnes zaměstnává celý bezpečnostní aparát i v dalších státech. Bohužel, místo tohoto zjištění tito představitelé strany vám nejbližší, tedy ODS, nechali na nejvýznamnějších postech tajné služby ty, které tam instalovala vláda ČSSD. A já se ptám. Je to výsledek naprosté neodbornosti? Je normální, že konkrétní osoby z vedení BIS, které jsou odpovědny např. za neobjasnění serie teroristických útoků v Přerově můžou za vlády ODS řídit tajnou službu? Ví někdo z ODS, že rozpočty tajných služeb jsou vyjadřovány v miliardách - a jaká je nakonec výsledná efektivita? A proč jsou do kontrolních orgánů pro kontrolu tajných služeb instalováni lidé, kteří o zpravodajské práci neví nic a nebo jen z filmů či dobrodružných románů? A také se s určitou nadsázkou ptám, zda za současného tristního stavu věcí nebyla náhodou uzavřena nějaká tajná opoziční smlouva mezi několika vlivnými jedinci z řad ČSSD a ODS. Nakonec při poslední volbě prezidenta je tato otázka nasnadě.

Já se na vás s těmito informacemi obracím hlavně z toho důvodu, že vy nemůžete být s ohledem na váš věk kompromitováni nejrůznějšími hříchy z předlistopadové minulosti a tak je zde jen minimální nebezpečí z nějakého politického vydírání na základě kompromitujících informací.

Po posledním drtivém volebním vítězstvím ČSSD se i v Přerově objevovaly bilboardy s hesly: "Po levém direktu, pravý hák!" Já ale zatím nevidím u ODS Přerov ani výraznější náznak obranného krytu, natož nějakou přípravu na "pravý hák".

Bylo pro mne nesmírně skličující, že na domech a lokalitách v majetku lidí z ODS, byly v Přerově při příležitosti posledních voleb do Senátu umístěny bilboardy s bývalým komunistickým aparátčíkem - nomenklaturním kádrem - tajemníkem OV SSM Jiřím Lajtochem. Tato skutečnost nebyla obhajitelná před sympatizanty ODS a navíc vyvolala u občanů ještě větší odpor k účasti u voleb.

Já dobře vím, co to jsou problémy ve vlastních řadách. Dnes tady hovořím jako místopředseda přerovské pobočky Konfederace politických vězňů a není žádným tajemstvím, že i do našich řad a to bohužel na té nejvyšší úrovni, se dostali lidé s nejasnou a účelově upravenou minulostí, kteří jsou korumpováni těmi nejvyššími státními vyznamenáními a generálskými hodnostmi do pozice poslušných kladečů věnců a stafážistů. Ano, i tak se dá získávat poslušnost!

Byl jsem v ČR nejmladším zakládajícím členem KPV a již v počátcích mi bylo zřejmé, že mnozí nejvlivnější aktéři 17.listopadu 1989 z řad Charty 77, ale také z řad pragmatické frakce StB, měli zájem tuto organizaci trpět pouze jako nějaký klub důchodců, zahleděných pohledem do minulosti. Samozřejmě, že naše přerovská pobočka KPV měla a má jiný záměr a tak se nemůžeme divit, že se náš sekretariát stal terčem doposud neobjasněného bombového útoku nebo i střelby ostrou municí.

Když se mne občas lidé ptají na dobu strávenou v kriminále, tak já se jich s neskrývaným sarkasmem ptám, zda myslí tu dobu před 17.listopadem 1989 a nebo po tomto zlomovém období.

Jako blesk z čistého nebe zaznělo v r. 2006 před zcela zaplněnou soudní síní a před sdělovacími prostředky u Krajského soudu v Olomouci zdůvodnění osvobozujícího rozsudku s tím, že mé zatčení a uvěznění bylo v podstatě zadáním vlády, tedy vlády ČSSD! A nejedná se jen o mou osobu. V doposud utajovaných trestních spisech je dostatek důkazů o nezákonných aktivitách iniciovaných ČSSD, o odposleších telefonů odpůrců komunistické ideologie a odpůrců ČSSD. A já se znovu ptám. Jak je možné, že poslanci středopravicových stran tyto alarmující skutečnosti doposud neřešili?

Je sice pěkné, že např. bývalý předseda Stálé parlamentní komise pro kontrolu BIS poslanec Jan Klas se po letech omluvil v dokumentárním filmu za svou nečinnost a za výroky, které mu byly předem připraveny vedením BIS, tedy těmi, které ODS nechala v nejvyšších pozicích BIS. To ale samozřejmě danou situaci neřeší.

Bylo by pro mne snažší, vám tady popřát pouze mnoho zdaru do další vaší činnosti, pronést několk zdvořilostních floskulí, ale jelikož znám vaše těsné vazby na ODS, tak toho využívám ke stimulaci této strany a především k tomu, aby ODS přestala s úsměvným okopáváním kotníků a začala svému populistickému soupeři s kryptokomunistickými tendencemi zasazovat citelné a zasloužené údery ve formě argumentů, které by většina slušných a demokraticky smýšlejících občanů měla pozitivně přijmout.

Vím, že za dané situace je jakékoliv prosazování vyššího principu mravního stále větším problémem. Každý den se setkáváme s důkazy o upřednostňování materiálních cílů na úkor morálních hodnot. A tento trend již má své nedobré výsledky. Jedním z nich je např. nárůst extrémismu, což byla moje problematika u BIS. Nerad bych, aby si někdo myslel, že si tady za této situace přihřívám na tom svoji polévku, ale rád bych vám alespoň naznačil, že i po nezákonném zatčení a věznění a po letech tajných soudů jsem o tuto významnou problematiku neztratil zájem.

Nedávno mne kontaktoval jeden z aktivních činitelů tak zvané krajně pravicové Dělnické strany a při této příležitosti mi sdělil, že mu vadí komunistická minulost celé řady vedoucích představitelů Okresního ředitelství policie v Přerově. Já zde musím zmínit, že tento aktivista Dělnické strany vůbec nevěděl, že někteří nejvyšší představitelé Okr. ředitelství policie v Přerově byli navíc mimořádně aktivními spolupracovníky StB v rámci zákona o SNB, o čemž svědčí nejen jejich podpisy na dokumentech s úředními záznamy StB, které má ve svém archivu přerovská pobočka KPV a KAN. Já se tohoto aktivistu Dělnické strany pokoušel přesvědčit, že jejich cíle, jako např. vyvolávání protiamerických postojů, snahy o vystoupení z NATO, varování před sionismem a mnoho dalšího v podstatě jen dokazuje, že cíle Dělnické strany a jejich spojenců nejsou tak říkajíc krajně pravicové, ale že se v podstatě jedná o tytéž cíle, jaké mají komunistická strana a jejich krajně levicoví spojenci.

Vážení Mladí konzervativci, chtěl bych vám toho sdělit mnohem víc, ale vím, že už mluvím dlouho. Uvědomme si prosím, že komunismus sice byl v r. 1989 především vlastní nesmyslnou a zhoubnou ideologií poražen, ale v žádném případě nebyl doražen.

Já rozhodně nejsem příznivcem nějakých bizardních spikleneckých teorií o 17.listopadu 1989, ale jako bývalý politický vězeň a zpravodajský důstojník tajné služby, který byl za vlády ČSSD vězněn, musím zde upozornit, že je tu pro vás ještě mnoho bílých míst kolem tohoto zlomového období našich nedávných dějin.

S určitou nadsázkou jen zmíním, že až po dvaceti letech po 2. světové válce, se v Německu začaly děti otevřeně ptát svých otců: "A co ty táto jsi dělal u té NSDAP?" Za pár měsíců tady máme dvacáté výročí sametové revoluce a ostatní už je také na vás.

Děkuji za vaši pozornost a přeji úspěšný průběh tohoto vašeho sjezdu.

(Pozn. projev se uskutečnil za účasti poslanců za ODS v sále hotelu Fit v Přerově dne 1.června 2009‏)

0