Potřebujeme živit ve státních službách staré komunistické kádry?

Blíží se dvacáté výročí sametové revoluce a jedním z nejčastěji vyslovovaných problémů poslední doby je, že se nacházíme v ekonomické krizi. Většina lidí má asi dnes bohužel jiné starosti, nežli si připomínat toto významné výročí. Samozřejmě, že tyto starosti občanů vnímám a jsou v mnoha případech existenčního charakteru.

Mnohým je asi známo, že disponuji nadstandartními informacemi a dokumenty, které v podstatě ohrožují celou řadu vysoce postavených lidí v bezpečnostním aparátě, ale i v jiných oblastech státní správy, a tak mi nedělá problém tvrdit, že zmíněné nadcházející výročí sametové revoluce a nutnost šetřit na každém kroku můžou spolu i s jistou nadsázkou souviset. A také mne nemůže nechat netečným např. to, že na jedné straně vedení PČR šetří kde může, řadoví policisté musí pečlivě vypisovat každý ujetý kilometr, benzín, čas a další údaje. Na druhé straně si ve svých řadách policie živí ty nejhorší zástánce zločinného komunistického režimu, kteří se osobně a fyzicky podíleli na zločinných represích ve prospěch sovětských bezpečnostních složek.

Jak jinak lze charakterizovat např. současnou pozici bývalého komunistického poskoka Jiřího Zlámala, který to z hornického učiliště s heslem "já jsem horník a kdo je víc" po vpádu okupačních vojsk SSSR do ČR v r. 1968 prostřednictvím svých zvrácených komunistických aktivit dotáhl až na okr. ředitele PČR Přerov s titulem JUDr. SNB a s hodností plukovníka? V daném případě jde o to, že pro tuto nechvalně známou komunistickou celebritu bylo na půdě PČR v Přerově vybudováno tučně placené místo právníka PČR a to po jeho odchodu do důchodu.

A podívejme se na jiného komunistického výlupka - doktora SNB JUDr. Vítězslava Šmídu. Tento další aktivní bojovník proti třídnímu nepříteli, pomocník a obdivovatel StB, se nedávno stal vedoucím odboru pro utajované skutečnosti, což nelze jinak nazvat nežli provokací.

Nejhorší ovšem na tom je, že redaktoři místních novin se mohou doslova přetrhnou při popisu zásluh a všeho, co jim představenstvo Okr. ředitelství PČR v Přerově účelově nakuká o své slávě a potřebnosti.

Já si ale myslím, že když už tu máme to dvacáté výročí sametové revoluce, tak bychom si ty, kteří se aktivně podíleli na komunistických represích normalizace, měli připomenout, a to především i z toho důvodu, že se oni před spravedlností neskrývají někde v temných koutech, nezpytují své temné svědomí, ale že díky své nebetyčné bezcharakternosti si vesele a drze parazitují na našich daních, a to především díky sametovosti 17.listopadu 1989, kterou jsem, zřejmě jako jeden z prvních, právě pro tu sametovost veřejně kritizoval.

Plk. JUDr (SNB) Jiří Zlámal a plk.JUDr. ( SNB) Vítězslav Šmída byli opakovaně pro výstrahu a identifikaci víc než rok spolu s dalšími komunistickými esy vystaveni ve vitrině KAN Přerov. V daném případě ani tak nelze vinit tyto komunistické fosilie, ale ty, kteří mají pravomoc jim tyto pozice zajistit.

To, co výše uvádím, není zdaleka vše. V řadách vedení PČR Přerov se nacházejí i další pomocníci komunistických represí, kteří se přímo podíleli na zločinné činnosti StB, a to i v případech proti katolickým aktivistům.

Nedávno jsem v podniku Kazeto osobně hovořil s novým ředitelem PČR JUDr. Josefem Drábkem, který do Přerova přišel ze Šumperka a při této příležitosti jsem mu věnoval poslední vydání knihy "Vladimír Hučín: Není to o mně, ale o nás". Knihu jsem mu věnoval s cílem předat mu informace o tom, že se stal ředitelem instituce, která ve svých řadách vybudovala za značné peníze místa pro aktivní pomocníky bývalé StB.

To, co tady ve svém komentáři zmiňuji, je také jeden z důvodů, proč jsem byl po téměř deseti letech z tajné služby (BIS) po nástupu krypkokomunistické ČSSD odstraněn, zatčen, uvězněn a tajně souzen. Já si po tom všem nedovedu představit, že bych dnes mohl sedět jako důstojník tajné služby u jednoho stolu např. na nějaké součinnostní poradě s těmito bývalými komunistickými zločinci, brát za to velké peníze daňového poplatníka a tvářit se, že je vše v pořádku.

V daném případě se mi nejedná pouze o pohled z morálního a ekonomického hlediska, ale i o pohled v rovině odborné. Jen se např. podívejme na nulové výsledky doposud účelově utajovaného vyšetřování série bombových útoků v Přerově, které si vyžádalo značné finanční náklady. Já osobně jsem byl několik měsíců jako zástupce tajné služby ve speciálním týmu, který tyto bombové útoky vyšetřoval a nestačil jsem se divit, s jakou neschopností jsem se u bývalých komunistů plk. JUDr. (SNB) Jiřího Zlámala a plk. JUDr. (SNB) Vítězslava Šmídy a u dalších setkával. Bohužel, jejich nedostatky při vyšetřování této velmi závážné trestné činnosti s charakterem terorismu nebyly pouze v tom, že jejich odbornost byla dříve stavěna na nejrůznějších školeních o vedoucí úloze KSČ a o pochopení nutnosti nerozborného přátelství se SSSR na věčné časy, ale také v jejich motivaci, která je nutila dělat vše možné, jen aby mne dostali z tajné služby, neboť dobře věděli, že disponuji mnoha důkazy a materiály o jejich morální a odborné nezpůsobilosti pro požadavky bezpečnostího charakteru pro dnešní dobu.

Mám za to, že občané, a to i ti, kteří mne tak říkajíc "nemusí", by měli vědět, že za jejich peníze - tedy za peníze daňových poplatníků - se tady nekontrolovaně vybudovala zbytečná pracovní místa pro ty, kteří si to z morálních a ani z odborných důvodů nezaslouží, mají navíc tučné důchody, výsluhy a další nadstandartní požitky o kterých se řadovému občanovi ani nesnilo.

Apelovat v tomto směru na místní tisk, nebo na další sdělovací prostředky ve zdejším regionu by byla zbytečná ztráta času, neboť pro toho či onoho redaktora je to pochopitelně téma citlivé a nevylučující i ztrátu pracovního místa. No a obracet se na poslance Mgr. Zdeňka Boháče, který se jako představitel ODS bezpečnostní problematikou přímo zabývá, by bylo asi tak stejně platné, jako obrátit se s tímto problémem na pracovníka lampárny přerovského nádraží.

Napadá mne jedno prohlášení, které kdysi dávno použil T.G. Masaryk. "Když třeba, tak i železem"! Není to u mne nějaká zpozdilá reakce. Já toto prohlášení chtěl uvést před dvaceti lety do praxe, ale hlasy o pravdě a lásce a infantilní hesla "nejsme jako oni" byly bohužel silnější.

Vladimír Hučín, tajemník NFAN, místopředseda KPV Přerov
V Přerově dne 24.června 2009

0