Tisková zpráva – TOP 09 a konzervativní pravice

Konzervativní strana je přesvědčena, že vyhlášené cíle v současné době zakládané politické strany TOP 09 jsou správné. Navíc výrok jejího zakladatele Miroslava Kalouska, vyjadřující přesvědčení, že u nás žádná konzervativní strana není, svědčí o tom, že – oprávněně – ODS za konzervativní stranu nepovažuje.

Byla by to tedy dobrá zpráva, že byla založena konzervativní strana TOP 09, která má šanci získat desítky(?!) procent voličů, kdyby její zakladatel a mozek:

- nebyl už dvacet let politikem, který se podílel přímo na utváření korupčního a klientského prostředí u nás a nyní se aktivně podílí na jeho údržbě;

- neměl osobní vazby na řadu velmi kontroverzních osob;

- v nedávné minulosti nebyl ochoten jít do (byť "tiché") koalice s KSČM,

- shrnuto: kdyby Miroslav Kalousek nebyl příslušníkem establishmentu, který způsobil stav, jejž chce jeho strana údajně změnit.

Ke konzervativní politice patří zcela neodmyslitelně důvěryhodnost jejích nositelů. Osoba zakladatele tedy sama vylučuje, že by se mohlo v případě politické strany TOP 09 jednat o stranu konzervativní. Konzervatismus TOP 09 by také bylo záhodno zkoumat ve světle bodů levicově-liberální agendy ignorujících lidskou přirozenost a důstojnost. Důvodně se obáváme, že by se rychle ukázalo, že zaštiťování se židovsko-křesťanskými kořeny je ze strany TOP 09 jen prázdnou proklamací.

Konzervativní strana, nezatížená problematickou minulostí a problematickými osobnostmi, která vychází z křesťanských principů, plánuje účast v podzimních předčasných parlamentních volbách s programem a cíli, které dlouhodobě zveřejňuje a které verbálně vyhlašuje také právě zakládaná formace TOP 09. Že takový program má potenciální podporu desítek procent voličů této země je jistě velmi nadějné. Zamezit nezodpovědnému zadlužování hrozícímu ze strany levicové vlády a provést nezbytné reformy však může pouze ten, kdo bude ochoten konzervativní program také skutečně naplnit. To ale může být stěží někdo tak srostlý s "normálními poměry“ uplynulých desetiletí, jako je právě pan poslanec Kalousek. Obáváme se navíc, že v důsledku nedůvěryhodné reprezentace bude navýsost prospěšný konzervativní program v očích veřejnosti diskreditován. To je také hlavním důvodem, proč považujeme za nezbytné reagovat.

Konzervativní strana
V Praze, 16. června 2009
Za správnost vyjádření zodpovídá kancléř Martin Rejman.TOP 09

Kdo trochu zná podstatu toho, proč jsem byl v r. 2001 zatčen a uvězněn, tak nemůže po mne chtít, abych podpořil novou stranu "TOP 09". Já prostě nemůžu podporovat ty, kteří mají kamarády - bývalé nejvyšší představitele vojenských zpravodajských služeb, kteří se významně podíleli na mém nezákonném sledování, odposlouchávání, propuštění z BIS, zatčení a uvěznění. Upozorňuji, že aktéři těchto zločinných aktivit tak konali z podnětu vlády ČSSD a to by si měli také uvědomit ti, kteří zřejmě v naivní představě vidí v TOP09 nějakou pozitivní naději pro změnu. Je to vyrážení klínu klínem a já to beru jako provokaci !!!

Vladimír Hučín, tajemník NFAN, místopředseda KPV Přerov, 21.6.2009

0