Tisková zpráva eAdvokacie

Dne 8. září 2009 od 8.30 hod. bude u Krajského soudu v Ostravě, jednací síň č. 307, III. poschodí, budova A, projednána žaloba na ochranu osobnosti, jíž se bývalý důstojník BIS kpt. Vladimír Hučín domáhá omluvy a peněžité satisfakce ve výši 500 000 Kč za dva články, které o něm publikoval v Lidových novinách bývalý mluvčí Charty 77 a polistopadový ministr vnitra Tomáš Hradílek.

V těchto článcích je V. Hučín nazýván "gaunerem" a "psychologickým teroristou" a je označován za pachatele dosud neobjasněných bombových útoků, k nimž došlo na přelomu tisíciletí v Přerově.

"Výroky v článcích zasáhly mimořádně závažným způsobem do osobnostních práv mého klienta," uvedl advokát Petr Kočí, který Vladimír Hučína zastupuje. "Tvrzení, že můj klient má bombové útoky na svědomí, je nehorázné. Pan Hradílek musí před soudem pravdivost toho, co tvrdí, prokázat, anebo se bude muset omluvit a zaplatit mému klientovi soudem stanovenou finanční náhradu."

Předmětem žaloby je rovněž pasáž, jíž T. Hradílek zpochybnil správnost soudních rozhodnutí, na jejichž základě byl V. Hučín pravomocně rehabilitován za všechny činy, pro něž byl komunistickým režimem odsouzen.

Plný text podané žaloby je v příloze této tiskové zprávy.

Telefonické spojení na P. Kočího (mobil): +420-777626065

V Praze dne 3. září 2009

eAdvokacie
advokátní kancelář MAŠEK, KOČÍ, AUJEZDSKÝ
Na Šťáhlavce 1105/16
160 00 Praha 6
Telefon +420 233 375 542
eadvokacie@eadvokacie.cz

0