Poplašné aktivity šéfů tajných služeb a dalších

Dne 10.září 2009 vydala ČTK zprávu pod názvem: "Exšéfové služeb odsoudili Hučína za uvedení adresy důstojníka BIS". Tato zpráva u mnohých jistě vyvolala dojem, že jakýsi agent-důstojník Bezpečnostní informační služby (BIS) Jan Princ, který údajně vyšetřoval žhářský útok na romskou rodinu ve Vítkově je ohrožen, a to v souvislosti se zveřejněním jeho adresy. Jistě není náhoda, že pod prohlášením, kterým je odsuzováno mé jednání, je podepsáno jedenáct ředitelů nejrůznějších služeb, včetně takových, o kterých si celá řada občanů myslí, že jsou v současnosti na útěku před spravedlností.

Je jistě pozoruhodné, jak se najednou jedenáct těchto ředitelů tajemných bezpečnostních institucí vyrojilo, aby mne veřejně odsoudili za to, že jsem redaktorům sdělovacích prostředků poradil, jak se mají kontaktovat na neustále se zapírajícího ředitele BIS Jana Prince, který je oficiálním představitelem BIS v Olomouci a tím také jen státním úředníkem, bohatě placeným z kapes daňových poplatníků. Co vedlo tyto dobře živené a placené ouřady k tomu, aby povylezli ze svých maskovaných ulit a šířili názor, že jsem kohosi ohrozil?

A já se proto ptám: Kde byli všichni tito ředitelé tajných služeb a spol, když mne dne 7.března 2001 přepadlo ozbrojené komando? Když byl obklíčen můj dům? Když speciální policejní tým za pomocí tajných služeb do mediií šířil nálezy značného množství výbušnin a zbraní v mém bytě a na přilehlém židovském hřbitově, což ke zvýšení efektu bylo navíc doprovázeno i přítomností panceřovaného zařízení k převozu nebezpečných výbušnin? Kde byli tito tučně placení a nekontrolovaní ředitelé, když jsem byl nezákonně uvězněn a na moji osobu byla konstruována bývalými spolupracovníky StB nejrůznější obvinění, mí přátelé z KAN, KPV a další byli odposloucháváni, sledováni, vyslýcháni a perzekvováni? Jak je možné, že se tato tajemná galerka profláknutých ředitelů služeb najednou šikuje a vydává prohlášení za nějakého Jana Prince?

Vysvětlení je v tomto případě velice jednoduché a logické. Ředitel BIS Olomouc Jan Princ je totiž jeden z těch, kteří napomáhali k mému odstranění z BIS a následnému zatčení. A podívame-li se na podepsané poplašené ředitele tajných služeb, tak snadno zjistíme, že jsou tam i ti, kteří se přímo podíleli na nezákonnostech, které vedly k mému zatčení, uvěznění a neveřejnému soudnímu líčení. A jsou tam i takoví, kteří za pomocí podvodů s bezpečnostními prověrkami zajistili zakonzervování komunistických zločinců a jejich poskoků ve významných funkcích justice, v bezpečnostních složkách a ostatních odvětvích státní správy a jsou tam dokonce i tací, kteří umožnili neobjasnění teroristických útoků v Přerově, včetně bombového útoku na kancelář přerovské pobočky Konfederace politických vězňů. Tato výběrová galerka ředitelů služeb zcela jistě není motivována nějakou lidskou solidaritou s profláknutým ředitelem BIS Princem, ale jejich motivací je oprávněná obava, že by se mohl tento servilní Princ dostat do úzkých, následně kápnout božskou a to by potom mohlo ohrozit i další, včetně jich samotných.

Tedy stimulem k této překvapivé aktivitě ředitelů služeb byla a je jakási vzájemná kompromitovatelnost, neboť kauza Hučín je více méně ohrožuje všechny. A proto neváhají tito tajemní ředitelé parazitovat i na žhářském útoku ve Vítkově a v souladu se známým rčením o zloději co křičí chyťte zloděje, vydávají své prohlášení, které u nezasvěceného občana může vyvolat sympatie.

Vzhledem ke svým nekalým možnostem a všehoschopnostem se tito představitelé bezpečnostního aparátu ČR kdykoliv dostanou do medií. Takovou možnost já samozřejmě nemám a tak mi nezbývá, než-li veřejně vyzvat toto poplašené hejno někdejších ředitelů bezpečnostních služeb k veřejné konfrontaci před sdělovacími prostředky.

Je také nutno občany upozornit, že současná politická nestabilita umožňuje stále větší nekontrolovatelnost tajných služeb, neboť skandální jednání mnohých politiků je pro naše neefektivní tajné služby přímo živnou půdou a jistou možností, jak si vytvořit nové pole nekontrolované působnosti a tím i uměle vytvořené potřebnosti. Nelze se proto divit, že i taková zprofanovaná BIS si za současného tristního stavu vnitropolitické situace s notnou dávkou drzosti ještě dovolí se dožadovat o zvýšení svých pravomocí. A že tyto zpravodajské hrátky tajných služeb nejsou levnou záležitostí pro rozpočet ČR není jistě žádným státním tajemstvím.

Vladimír Hučín - tajemník NFAN, místopředseda KPV Přerov
V Přerově dne 25.září 2009

0