K údajné pomluvě Radovana Procházky

Tisková zpráva

Vladimír Hučín byl na výzvu OO PČR dne 23.8. 06 v 9 hod. podat vysvětlení ohledně údajné pomluvy generálporučíka Radovana Procházky. Vl. Hučín vydal v červnu letošního roku prohlášení, ve kterém popsal podivné chování Radovana Procházky.

Radovan Procházka, bývalý šéf VOZ (vojenské obranné zpravodajství) se svým někdejším zástupcem Jiřím Růžkem opakovaně ujišťoval Vedení KPV (konfederace politických vězňů), že Vladimír Hučín se prokazatelně dopustil řady závažných trestných činů. Tím paralyzoval aktivity KPV ve prospěch Vl. Hučína, který byl následně propuštěn z BIS, vězněn, souzen a po pěti letech shledán nevinným. O těchto krocích p. R. Procházky jasně poškozujících Vl. Hučína existuje mnoho důkazů a jasných svědectví, včetně filmového materiálu.

Po nástupu ČSSD k moci se zmiňovaný Procházkův zástupce z VOZ Jiří Růžek stal šéfem BIS a velmi aktivně se podílel na vykonstruovaném obvinění nejen na Vl. Hučína, ale i Romana Hrubanta a další. Vl. Hučín upozornil ve svém prohlášení na nebezpečné chování těchto osob a svědeckou výpovědí je tato tvrzení ochoten podpořit mimo jiné i JUDr. Stanislav Devátý.

Zbyněk Horváth (tiskový mluvčí)
mob.: 608 88 59 59

0