Plný text odpovědí na otázky Přerovského deníku

Plný text odpovědí na otázky Přerovského deníku

* Jaké je motto vaší volební kampaně?

Hlavní téma mé volební kampaně je: "Chci právo i pro Vás, občany České republiky."

* Kolik peněz bude vaše kampaň stát?

Jako nezávislý kandidát bez podpory velké politické strany si nemohu dovolit nějakou "bombastickou" kampaň s kamiony, billboardy a ohňostroji. Ani by nebyla v souladu s mým dosavadním skromným způsobem života. Budu se snažit oslovit voliče s pomocí mých přátel z okruhu KAN a KPV, kteří mě dlouhodobě znají. A podporují moji kandidaturu bezúplatně.

* Co považujete za své životní priority (např. kariéra, rodina, zdraví...)?

Tak jako každý člověk jsem i já toužil po pevném zdraví, práci, která by mě naplňovala, šťastné a zajištěné rodině. Osud mě ale často stavěl před volbu, zda za cenu vlastního prospěchu a pohodlí lze rezignovat na vlastní představu o svobodě, o právu a spravedlnosti v širším slova smyslu. Za cenu velkých životních ztrát jsem se pak zachoval tak, abych se mohl podívat zpříma do očí svým sousedům, spoluobčanům i mladé generaci, která komunistický režim naštěstí nezažila. A samozřejmě i sám sobě.

Ani po roce 1990 zlo a jeho staronoví hybatelé neodešli z našeho života. Byl jsem vystaven novým výzvám i zkouškám. Byl jsem deset let velmi dobře hodnoceným státním zaměstnancem. Věděl jsem, že pokud bych uhnul a přivřel oči před řadou nepravostí, kariérní postup by mě neminul. A tehdy se kriminální živly ve státním aparátu pokusily mě odstranit a pošpinit. Z cesty jsem neuhnul a své jméno očistil i soudně za cenu draze nabitých zkušeností. Jsem připraven jich využít ve prospěch svých spoluobčanů.

* Vzdáte se své současné profese, pokud vyhrajete ve volbách?

Práci senátora jsem připraven dělat na sto procent. Bez vedlejších zaměstnání.

* Co konkrétně chcete udělat pro volební okrsek, ve kterém kandidujete?

Chci přispět ke zjednodušení a zlepšení srozumitelnosti právních norem pro řadové občany. To je hlavní úkol senátora a Senátu. Hodlám využít svých znalostí a zkušeností z bezpečnostní oblasti pro zlepšení bezpečnosti mých spoluobčanů, k ochraně Vašich práv a svobod i demokracie v České republice.

* Jakého soupeře se nejvíce obáváte?

Žádného soupeře se neobávám. Věřím v nemožnost ztráty paměti svých protikandidátů i občanů. Věřím, že voliči zvítězí nad lidskou lhostejností a vlastní pohodlností a přijdou k volbám. Za deset minut, které věnují hlasování pro mě, jsem připraven jim sloužit celých šest let.

* Jak byste vyvrátil argument, že senátor je jen dobře placená funkce?

Dobře si uvědomuji, že zákonodárce je placen svými občany, aby jim sloužil, jakkoliv občas vidíme, že tomu tak vždy není. I to je pro mě jistá výzva kandidovat do Senátu.

Práce senátora spočívá nejen v legislativní práci v Parlamentu, která je hlavní, ale podstatnou část času i energie senátor věnuje problémům voličů svého volebního okrsku. Obrazně řečeno – senátor je mj i "regionálním ombudsmanem". Může svým voličům pomoci radou, může pomoci v komunikaci s radnicí, úřady a ministerstvy. Může Vám pomoci s veřejnou presentací Vašeho problému. Senátor má právo přístupu k informacím, k nimž se řadový občan dostává stále ještě s obtížemi. I tady může být jedna z forem pomoci.

Jde-li o vážný problém, senátor jej může přenést na půdu Parlamentu, na senátní výbor, může k danému problému iniciovat slyšení za přítomnosti odborníků, úředníků státní správy, akademické sféry i ministrů. Může navrhovat legislativní změny, je-li Váš problém natolik zásadní a lze jej zobecnit. Každý z občanů může přispět ke zlepšení našich zákonů prostřednictvím svého senátora.

Senátor tedy není bezmocný, i když nemá žádnou výkonnou moc. Senát a senátoři jsou jedním z prostředků, jak se domoci práva. Chci tu být pro Vás.

Vladimír Hučín, v Přerově 15.9.2008

0