Ke kauze Jiřího Čunka

Moje údajná "role" v tzv. kauze Čunek

Nosným pilířem mého volebního programu je zlepšení právního prostředí. Že se v mém případě nejedná pouze o prázdné heslo lze snadno dokázat také na tzv. kauze Jiřího Čunka. Připomínám jeho kauzu a mou údajnou "roli" v ní v souvislosti s dotazy od spoluobčanů a také proto, že ta kauza otřásala volebním obvodem č.63, kde žiji a kandiduji do Senátu, mnohem silněji, než kterýmkoli jiným.

Jeho obvinění z korupce, v poměrech, jaké v současnosti panují v ČR, asi nikoho nepřekvapilo a tak jsem ani já této informaci nejdříve nepřikládal velký význam v naději na řádné vyšetření. Když však vyšlo najevo, že na předsedovi KDU-ČSL pracuje tatáž parta, či spíše gang zakonspirovaný ve státních strukturách, který se aktivně podílel na mém uvěznění a pokusu o mé odstranění z veřejného života, začal jsem se o případ blíže zajímat. Postupně jsem pod tíhou přibývající evidence nabýval přesvědčení, že za oficiálně vyřčenými obviněními je nějaká jiná, skrytá agenda.

Přerovský státní zástupce Mgr.Radim Obst, kterému bylo dozorování kauzy za podivných okolností přiděleno ze Vsetína, temná postava ekonomicko-politického podsvětí, JUDr. Jiří Novák, který podáním trestního oznámení celou akci rozehrál, tajné schůzky Marcely Urbanové s vyšetřovateli... Tyto a další indicie dávaly tušit, že se jedná o účelovou politickou objednávku. Celá kauza zůstala nakonec v mnoha aspektech nevysvětlena a s hořkou pachutí intrik a manipulací.

Co se týče mé údajné "role", chtěl bych zdůraznit, že jsem se nikdy nevyjadřoval k případné vině či nevině místopředsedy vlády. Mým cílem bylo pouze upozornit na ony nekalé praktiky a podpořil jsem obecný zájem, který spatřuji v právu každého občana, a které náleží i Jiřímu Čunkovi. Jde o právo na profesionálně vedené, průhledné trestní řízení a případný spravedlivý a veřejnosti přístupný soudní proces.

Na protestních akcích, kterých jsem se z těchto důvodů aktivně účastnil, jsem měl možnost hovořit s celou řadou lidí, kterým leží na srdci spravedlnost a zachování tradičních křesťanských hodnot naší civilizace stejně jako mně. Někdo mi tam ale scházel - nesetkal jsem se tam s ing. Jiřím Bakalíkem. Ten se objevil až po roce na schůzi Konfederace politických vězňů v Přerově. Přišel s výzvou, abych v nynějších volbách nekandidoval a umožnil tak jeho zvolení senátorem.

Chápu snahu sekretariátů KDU-ČSL mít svého člena na kandidátce ve volbách do Senátu. Za dané situace však chápu kandidaturu ing. Bakalíka jako nešťastný pokus o rozdrobení hlasů demokraticky smýšlejících občanů. Myslím, že voličům KDU-ČSL je z mého postoje jasno, kdo je ochoten pálit si prsty za bližního svého a kdo se hodí jen na přestříhávání pásek a plané řečnění.

Vladimír Hučín V Přerově 22.9.2008

VIDEO: Demonstrace proti způsobu vyšetřování kauzy J.Čunkahttp://www.youtube.com/watch?v=Lz8YBV4mEBo
V Praze, Vsetíně a Přerově demonstrovali v dubnu 2006 stoupenci Jiřího Čunka proti způsobu vyšetřování tzv. kauzy Čunek. Demonstrantům vadí jak osoba státního zástupce Obsta, který je ůdajně spjat s KSČ a STB, tak postup policie, která Čunka obvinila na základě anonymního dopisu. Obrázky jsou ze Vsetína, kde se akce zůčastnilo téměř 2000 lidí.

0