Odpověď na hanebnou provokaci vedení Konfederace politických vězňů ČR

Odpověď na hanebnou provokaci vedení Konfederace politických vězňů ČR

Ilustrační foto: Upoutávka na zprávu o úplné rehabilitaci Vladimíra Hučína, zveřejněná 29.8.2006 v Českých novinách. Ústředí KPV zřejmě čte noviny velice selektivním způsobem.

Za hanebnou a trestuhodnou provokaci považuji dopis ze dne 7.6.2010 od vedení KPV "Výzva k vrácení členské legitimace", podepsaný trojicí Leo Žídek - předseda politické komise, Zdeněk Kovařík - místopředseda KPV ČR a MUDr. Naděžda Kavalírová - předsedkyně KPV ČR. V dopise mi jmenovaní sdělují, že jsem v podstatě vyloučen z KPV a že mám do deseti dnů vrátit průkaz člena KPV. Své rozhodnutí odůvodňují mým kritickým postojem ke gen. Radovanovi Procházkovi a také tím, že jsem do KPV byl přijat bez rehabilitačního rozhodnutí a že můj právní zástupce bez udání důvodů odmítl předložit KPV soudní spisy.

K tomuto sděluji, že k osobě gen. Radovana Procházky jsem zveřejnil několik svých kritických komentářů a to poté, co jsem zjistil, že tento někdejší ředitel vojenské tajné služby se spolu s bývalým ředitelem BIS Jiřím Růžkem angažoval ve věci příprav na mé odstranění z BIS, zatčení a uvěznění a krátce po mém zatčení dokonce nastoupil do BIS.

Gen. Procházka spolu s Kavalírovou podali na mne trestní oznámení, které bylo PČR i státním zastupitelstvím odloženo po tom, co jsem dokonale vysvětlil a dokázal svá tvrzení proti gen. Procházkovi.

Připomínám a zdůrazňuji, že v BIS jsem po dobu víc jak 9 let pracoval na podvratných aktivitách KSČM a na levicovém extrémismu.

O mých rehabilitacích rozhodovaly postupně soudy po dobu 16 let a definitivní rehabilitace za tak zvané zbytkové tresty jsem dosáhl u Ústavního soudu ČR, což je všeobecně známé, zdokumentované a snadno i v mediích ověřitelné. Je ovšem pravdou, že v průběhu mého uvěznění v r. 2001-2002 byl můj právní zástupce JUDr. Stanislav Devátý vyzván vedením KPV k předložení nějakých dokumentů. JUDr. Stanislav Devátý po zjištění, jak zbaběle a podle se v kauze Hučín zachovalo ústředí KPV, odmítl se s tímto vedením KPV setkat a nadále vedením KPV opovrhoval.

Je signifikantní a ostudné, že pod výzvou k vrácení členské legitimace KPV je podepsána nechvalně známá činovnice Svazu československo-sovětského přátelství a dlouholetá pracovnice komunistického ministerstva Naděžda Kavalírová, která je předsedkyní KPV. Tento stav věcí jenom dokazuje, že mé kritické postoje vůči vedení KPV jsou oprávněné a potřebné, což ostatně podpořila členská základna přerovské pobočky v případě mého opětovného zvolení do pozice místopředsedy místní pobočky KPV Přerov.

Z výše uvedených důvodů nehodlám v žádném případě vracet svoji členskou legitimaci KPV, neboť tu budu potřebovat i jako důkaz do budoucna, kdy bude prokázáno, že vedení KPV je pouze trpěné a kontrolované stafážní seskupení, zkorumpované státními vyznamenáními a generálskými hodnostmi.

Na naši přerovskou pobočku KPV č. 51 a místní organizaci KAN byla již v minulosti podniknuta řada zákeřných kroků, včetně bombového útoku a dalších násilných činů. To vše za naše konkrétní a praktické, nekompromisní postoje vůči infiltraci komunistických struktur do bezpečnostních složek a justice.

Kopie výše uvedených dopisů od vedení KPV jsou v důsledku závažnosti situace zveřejněny a lze je vyhledat na www.vladimirhucin.cz.

V Přerově dne 18.června 2010
Vladimír Hučín - tajemník NFAN, člen Ústřední rady KAN, místopředseda KPV Přerov.

0