Ochránce komunistických zločinců Petr Uhl a jeho kandidující manželka Anna Šabatová


Pridat.euPřed pár dny jsem se dozvěděl, že v Praze do komunálních voleb kandiduje Anna Šabatová, která byla manželkou fanatického marxisty a trockisty Petra Uhla. Ten se mimo jiné svými články snažil ovlivnit veřejnost tak, abych byl vnímán jako militantní násilník, pachatel atentátů a mnoha dalších trestných činů. V době, kdy Petr Uhl ve spolupráci se svojí manželkou Šabatovou psal své zákeřné a lživé komentáře do deníku Právo (viz jeden z několika jeho komentářů "Antikomunismus stále zabírá"), byla jeho manželka Anna Šabatová zástupkyní ombudsmana a jako taková se např. snažila narušit veřejné jednání, které se uskutečnilo na moji podporu po mém propuštění z vyšetřovací vazby v zasedacím sále úřadu ombudsmana. Tato akce byla Annou Šabatovou v té nejdůležitější části přerušena. Již v té době bylo zřejmé, že Anna Šabatová a její manžel Petr Uhl měli obavy z toho, že v ČR může být uznán Zákon o 3. protikomunistickém odboji. Považuji za nutné varovat voliče před Annou Šabatovou, neboť tato byla svého času členkou krajně levicové - extrémistické organizace Revoluční mládež. Anna Šabatová a její manžel Petr Uhl svými aktivitami po listopadu 1989 kryli zločinné praktiky komunistických struktur a za těchto okolností de facto napomáhali i zločinným aktivitám ruských tajných služeb na území ČR. Ve svém komentáři v Právu se Petr Uhl zmiňuje i o kvalitách Františka Stárka (Čuňase) a Jana Prince. Nejen k těmto osobám bych doplnil, že tito a jim celá řada podobných v BIS působících, by jistě mohla své kvality projevit např. při organizování hudebních produkcí a dalších podobných aktivit. Ovšem moje zkušenosti s těmito undergrandisty v BIS byly velmi tristní, což samozřejmě vyhovovalo bývalým, zkušeným příslušníkům StB, kteří si je dokázali doslova ochočit ke své potřebě a podle toho to tak v době příprav na mé zatčení i vypadalo. Prostě osoby jako je Princ, Stárek, Bublan a další "experti" byli pro BIS naprostou přítěží, což se prokazovalo nejen ve školícím středisku v Zastávce u Brna, ale především se tito a další ukázali jako užiteční idioti, a to hlavně po nástupu proruské skvadry řízené Milošem Zemanem. Některé zprávy, které se týkaly nekalých aktivit Petra Uhla ve vztahu na krajně levicové organizace v souvislosti s ruskými tajnými službami nebylo možno předávat standartním způsobem, což byl také jeden z důvodů, proč jsem byl účelově obviněn z neuposlechnutí rozkazu. Zde bylo důvodné nebezpečí, že např. Jan Princ varoval Petra Uhla s tím, že se díky svým aktivitám a postojům stává předmětem zájmu po problematice levicového extrémismu. A to byl také důvod proč jsem nevydal své zdroje a neuposlechl jsem rozkaz tehdejšího ředitele BIS Jiřího Růžka a jeho náměstka Jiřího Langa. Nechci zacházet do podrobností, neboť bych prozrazoval dílčí informace z období, kdy jsem jako důstojník BIS pracoval na problematice levicového extrémismu, jehož aktivisté byli propojeni s pracovníky ruských tajných služeb. K osobě Petra Uhla jsem se již na svých stránkách opakovaně vyjádřil, ale pokud Anna Šabatová hodlá skutečně v Praze kandidovat, tak to považuji za drzou provokaci a zároveň v rámci svých možností tímto varuji před volbou této osoby. Vladimír Hučín - válečný veterán 3.odboje
Připomeňme si: Kozel zahradníkem Chybí komunistickému zlu tvář? Uhl měl značné obavy ze zpřístupnění osobních svazků StB známých disidentů Uhl se znal se "Špalíkem" od r. 1984
0